Deze bio carboline op waterbasis is geschikt voor de milieuvriendelijke behandeling van bovengronds hout buiten. Het product is niet schadelijk voor mensen, dieren en planten.